20 апреля, 2021

Mediya

 1. Chorvachilikning xalq hujaligidagi aharniyati
 2. Copepoda-eshkakoyoqli qisqichbaqasimonlarni a
 3. Dastlabki rnanbaa va undan foydalanish
 4. Debitorlik va (creditorlik qarzlari tahlili
 5. Deuteromitsetlar (takomillashmagan zamburugiar) sinf ining tavsif i va sistematikasi
 6. Don mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi
 7. Don massasini saqlashni qadimiy texnologiyasi
 8. Don massasini saqlashni qadimiy texnologiyasi, usullari va tartibi
 9. Donning natura og’irligini aniqlash
 10. Don sif atini tahlil etish uchun nusxa va namunalar olish
 11. Dorivor daraxt va butalarni o’stirish agrotexnikasi
 12. Dorivor o’simliklarni muhof aza qilish va ula
 13. Dunyo Ipakchligida ilgor inovatsiyani qullash
 14. Ekologiya f aning predmenti
 15. Ekologiya sohasida xalqaro hamkorlik
 16. Ekologiya va qonun
 17. Ekotizimlar tushunchasi
 18. Ekstraktlar sif atini nazorat qilish
 19. Elektromagnetizm
 20. Elektrositatika
 21. Elektrostatika
 22. Elevator va ombor sanoati
 23. Eroziyashunoslik fanining tarixi, tuproq
 24. Falsafaning metod, qonun va kategoriyalari
 25. Falsaf iy taf akkur taraqqiyot bosqichlari Sharq f alsaf asi
 26. Fanga kirish. Fan haqida tushunchs manzarali bogdorchilik
 27. Faol f uqorolik pazisyasiga ega bolgan yosh avlodtni tarbiyalashda asosiy yo’nalishlari
 28. Fermentlar va ularning qishloq ho’jaligi ishlab chiqarishidagi
 29. Fitogarmonlar va o’simliklarni o’sishi hamda
 30. G’o’za biologiyasiga ko’ra rivojlanish fazalari
Russian Russian Uzbek Uzbek